Xiaomi ประกาศสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า EV 3 แสนคันต่อปี ณ กรุงปักกิ่ง

หลังจาก Xiaomi ได้ประกาศในเดือนเมษายนว่าทางแบรนด์มีแผนที่จะขยายตลาดไปสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ต่อมา Xiaomi ผู้ผลิตสมาร์ทโฟนรายใหญ่เป็นอันดับสองของโลกในวันที่ 1 กันยายนได้จัดตั้งแผนกรถยนต์ใหม่ชื่อว่า Xiaomi EV พร้อมประกาศการลงทุน 10 พันล้านดอลลาร์ในระยะเวลาสิบปี